Wczytuję dane...
KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU „ALE SZCZĘŚLIWY PUPIL!”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Organizatorem konkursu „ALE SZCZĘŚLIWY PUPIL!” jest marka Ale Pupil – internetowy sklep zoologiczny należąca do Ale Pupil - Paweł Wiszniewski z siedzibą w Krakowie (31-909), os. Na Skarpie 15/1, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu oraz Fundatorem nagród jest Organizator.
1.3. Konkurs jest prowadzony w mediach społecznościowych na stronie AlePupil.pl - sklep zoologiczny (zwanej dalej “Fanpage”).
1.4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
1.5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.
2.3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu.
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu.
c) wyraża zgodą na nieodpłatne wykorzystanie swojej pracy w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronie sklepu internetowego.
d) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

 

§ 3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/AlePupilPL
3.2. Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są w postaci komentarzy pod postem konkursowym, przy czym jeden Uczestnik może dodać maksymalnie 1 (jedno) zdjęcie.
3.3. Konkurs trwa od dnia 14.04.2022 do 24.04.2022 godz. 23:59.

3.4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

1) Opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia "szczęśliwego" pupila, którego jest Opiekunem.
2) Zaproszenie dwóch dodatkowych osób do konkursu, oznaczając je w komentarzu.

3.5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku, gdy:
- nie zostały spełnione wszystkie warunki wskazane w par. 3, ppkt 3.4,
- zdjęcie nie jest jego własnością,
- zdjęcie przedstawia treści powszechnie uznawane za obraźliwe i naruszające przepisy prawa,
- jest to osoba nieletnia,
- opublikował zdjęcie po terminie tj. 25.04.2022.

3.6 Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury tj. Organizatora Konkursu.
3.7 Ogłoszenie wyników przez Organizatora nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia 25.04.2022.

 

§ 4. NAGRODA

4.1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody główne ufundowane przez sklep internetowy ALE PUPIL:
- e-Voucher o wartości 50zł
- e-Voucher o wartości 25zł
- e-Voucher o wartości 25zł

4.2. Nagrody to e-Vouchery na zakupy w sklepie internetowym www.alepupil.pl

4.3. Termin ważności e-Voucherów obowiązuje do 15 czerwca 2022.
4.4. W przypadku realizacji e-Vouchera w sklepie internetowym, Voucher ten nie pokrywa kosztów przesyłki.
4.5. Zwycięzcy konkursu otrzymają e-Voucher w postaci elektronicznej drogą e-mailową.
4.6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze sklepem.

Powodzenia!

Załoga Ale Pupil